januari 24, 2022


Vi är glada att berätta att Falu kommun har tecknat avtal med oss på Feen. Ett treårigt ramavtal där vi tillsammans med kommunen arbetar för att få fler i arbete och egen försörjning.