Vilka är vi?

Vi älskar att skapa och utveckla kreativa projekt, utbilda och föreläsa inom våra kompetensområden mångfald, kulturkompetens och inkludering. Målet är att stödja näringsliv och offentlig sektor med konkreta och beprövade metoder så att både människor och organisationer växer.

VD & Grundare

Valbona Shala

För att skapa resultat krävs mer än idéer och åsikter, det krävs handlingskraft.


Genom att se möjligheter där andra ser problem har jag genom åren startat och drivit olika verksamheter och projekt inom integration, inkludering och arbetsmarknadsfrågor. Att göra skillnad, påverka och förändra, framförallt strukturer, har alltid varit viktiga drivkrafter för mig eftersom det så tydligt leder till förändring för individen och för samhällsutvecklingen. Jag har en gedigen arbetslivserfarenhet med en rad olika utbildningar och professioner inom yrkesområdet. Jag har bland annat arbetat som tolksamordnare, flyktinghandläggare, arbetsmarknadshandläggare, projektledare och numera vd för Feen AB.