Rekrytering

Från idé till handling

Vi hjälper till att utveckla eller genomföra projekt kopplat till integration och arbetsmarknad. Behöver du ett bollplank i utvecklandet av projektet, eller kanske en genomförare eller samarbetspartner? Feen hjälper gärna till.  

Projektledning

Att jobba med projekt är fantastiskt roligt! Med tålamod, kunskap, erfarenhet, social kompetens och ett pedagogiskt förhållningssätt hjälper vi till att ro era projekt iland.

Inför varje uppdrag diskuterar vi noggrant igenom rådande förutsättningar för att vara säkra på att inget lämnas åt slumpen. Tillsammans gör vi en behovsanalys för att identifiera de utvecklingsområden som kräver extra fokus, allt för att säkerställa att vi jobbar med ”rätt” saker och för att ni ska få ut så mycket som möjligt för de pengar ni satsar.

Valbona Shala ‧ VD och grundare

Projektarbete i 3 steg

Steg 1 - Behovsanalys

01

Tillsammans med er träffas vi och går noggrant igenom behov, tidsram, förutsättningar och projektbudget.

Steg 2 - Genomförande

02

Projektgenomförande sker enligt uppsatta mål och ramar.


Steg 3 - Utvärdering

03

Efter genomfört projekt går vi genom det som gjorts och utvärderar projektresultaten tillsammans med er.

Så säger våra deltagare

Feen AB anlitades under en lång period som konsult i vårt projekt. Projektmedarbetarna vittnade under tiden för samarbetet och även efteråt om Feen AB´s obestridliga och djupa kunskaper om målgruppen och dess arbetsmarknadsförutsättningar.

Antonis Kassitas
Projektledare, Falu kommun

Vi har anlitat Feen under perioden 2017 & 2018 för bland annat fiberprojektering, markavtal och tomtgrävningar. Vi på Tunafiber var oerhört nöja med det arbete som gjordes i samarbete med Feen. Vi var även stolta över att arbeta med ett företag som arbetar för att skapa riktiga jobb för nyanlända och ungdomar. Extra kul!

Calle Lindroth
Projeksamordnare, Tunafiber

Projektet "Jämställt Mikrostöd" hade svårt att nå ut med information till utrikesfödda. Efter att vi anlitat Feen nådde vi ut till närmare 450 personer som tog del av projektets utbud. Det resulterade i att projektet uppnådde sina resultat med råge.

Eva Marie  Jelvéus
Länsstyrelsen Dalarna