Bemanning, rekrytering & projektledning

Från idé till handling

Vi hjälper till att utveckla eller genomföra projekt kopplat till integration och arbetsmarknad. Behöver du ett bollplank i utvecklandet av projektet, eller kanske en genomförare eller samarbetspartner? Feen hjälper gärna till.  

Kompetensförsörjning

Att jobba med projekt är fantastiskt roligt! Med tålamod, kunskap, erfarenhet, social kompetens och ett pedagogiskt förhållningssätt hjälper vi till att ro era projekt iland.

Inför varje uppdrag diskuterar vi noggrant igenom rådande förutsättningar för att vara säkra på att inget lämnas åt slumpen. Tillsammans gör vi en behovsanalys för att identifiera de utvecklingsområden som kräver extra fokus, allt för att säkerställa att vi jobbar med ”rätt” saker och för att ni ska få ut så mycket som möjligt för de pengar ni satsar.

Valbona Shala ‧ Grundare

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är, och kommer alltid vara, att göra skillnad. Utifrån våra kärnvärden så jobbar vi aktivt för att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling där också hela samhället får vara med. Detta är inte bara vårt driv utan också vår spetskompetens. Genom vår långa historia, både som organisation och som individer, så har vi lyckats bygga ett enormt icke-traditionellt nätverk och etablerat kanaler till ofta svårnådda målgrupper. Det framtida Sverige kommer behöva alla och denna mångfald är vad vi är bäst på. 

Vi har en mångårig och beprövad erfarenhet inom social arbetsintegration. Vi på Feen är dock mer än bara ett företag som jobbar med marginaliserade målgrupper. Vi är ett företag som är byggt av dessa målgrupper. I vår personalstyrka så återfinns en bred mängd olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter som reflekterar detta. Invandring och flyktingskap; psykisk ohälsa och NPF-diagnoser; sjukskrivning och arbetslöshet. Vi har levt det. Vi vet hur det är att vara "där" och vi vill stödja de som är "där" idag. Detta gör vi genom samarbeten och projekt med diverse organisationer, såväl privata som offentliga.

Den formella och icke-formella kompetens och kunskap vi besitter har också gjort att vi på Feen idag kan anta ett brett perspektiv och nå vitt skilda målgrupper: allt från spetsrekrytering till breddad rekrytering.

Vi är med hela vägen

Om du har ett projekt och behöver stöd i det så vill vi på Feen även gärna finnas där för dig! Vi ser till att hitta och lyfta rätt kandidat för det behov du har. Vårt mål är att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som gör både beställare och kandidat nöjda. När det gäller dig som beställare så vill vi att du ska kunna lita på att vi finns vid din sida för att se till att din organisation kan utvecklas och växa. Vare sig det gäller ett långsiktigt eller kortsiktigt behov, bemanning eller rekrytering, så säkerställer vi att rätt person är på rätt plats. Vi vill dock kunna göra mer än bara det. Utöver att fylla positionen du behöver fylld så är vi också med och stödjer hela vägen: inte bara inför projektet utan även under dess löptid. Vi kan till exempel erbjuda utbildning, coachning, språkstöd eller uppföljning av individuella målsättningar. I detta arbetar vi alltså sida vid sida med både dig som beställare och de kandidater hittar åt dig.

Vi jobbar inte mot mallar, vi jobbar mot faktiska resultat

Med Feen så står alltid individen i fokus, vilket även reflekteras i vår anpassningsbara process. När vi hittar rätt kandidat så utgår vi så klart från intervjuer och tester, likt andra rekryterare. Samtidigt är vi väl medvetna om att ibland kan samma tester som kan peka ut rätt kandidat även utesluta andra rätta kandidater. Vi vet att det gället att hitta rätt sätt för att också kunna hitta bäst kandidat. På så sätt kan vi säkerställa att du som beställare får de medarbetare och det stöd du behöver samtidigt som vi kan ta vara på den fantastiska resurs som utgörs av ofta förbisedda talanger. På så sätt kan vi se till att vi växer tillsammans - individ och samhälle.

Så säger våra beställare

Feen AB anlitades under en lång period som konsult i vårt projekt. Projektmedarbetarna vittnade under tiden för samarbetet och även efteråt om Feen AB´s obestridliga och djupa kunskaper om målgruppen och dess arbetsmarknadsförutsättningar.

Antonis Kassitas
Projektledare, Falu kommun

Vi har anlitat Feen under perioden 2017 & 2018 för bland annat fiberprojektering, markavtal och tomtgrävningar. Vi på Tunafiber var oerhört nöja med det arbete som gjordes i samarbete med Feen. Vi var även stolta över att arbeta med ett företag som arbetar för att skapa riktiga jobb för nyanlända och ungdomar. Extra kul!

Calle Lindroth
Projeksamordnare, Tunafiber

Projektet "Jämställt Mikrostöd" hade svårt att nå ut med information till utrikesfödda. Efter att vi anlitat Feen nådde vi ut till närmare 450 personer som tog del av projektets utbud. Det resulterade i att projektet uppnådde sina resultat med råge.

Eva Marie  Jelvéus
Länsstyrelsen Dalarna