Projektledning

Få nya infallsvinklar och perspektiv!

Vi hjälper till att utveckla och genomföra projekt kopplat till integration, arbetsmarknad och samhällsutveckling. Behöver du ett bollplank i utvecklandet av projektet, eller kanske en samarbetspartner som ansvarar för projektledning?

Feen finns här för dig.

Att skapa ett ! av ett ?

Vi vet att det alltid finns förbättringspotential.

Vi vet också att ofta går vägen till förbättring genom samarbete, nya perspektiv samt en bred genomlysning av aktuell problemställning. En process som vår mångåriga erfarenhet gjort oss riktigt duktiga på.

Med flera projektsamarbeten under bältet så vittnar våra resultat för att vår kreativa och problemlösande inställning till "frågetecken" gett oss en god grund att stå på för att tackla ofta svårartad problematik. Därtill har vi en god kunskap om, samt förståelse för, ofta förbisedda målgrupper. Det har gett oss möjligheten att etablera icke-traditionella nätverk och röra oss i miljöer som i många fall ses som främmande av andra. Där många endast ser en avgrund, ser vi möjligheten att bygga broar: och vi har byggt många sådana. 

Om du söker ett stöd i förbättringsprocessen, behöver ett kreativt perspektiv eller har behov av broar, så kan vi på Feen erbjuda just det. Vi initierar, leder och stödjer projekt utifrån dina önskemål och behov. Tillsammans skräddarsyr vi samarbetet på det sätt som bäst gynnar dig samt projektets målsättning. Utöver det kan vi även hjälpa till med att identifiera potentiella finansiärer för att dina tankar ska bli verklighet!  


SÅ SÄGER VÅRA DELTAGARE

Feen AB anlitades under en lång period som konsult i vårt projekt. Projektmedarbetarna vittnade under tiden för samarbetet och även efteråt om Feen AB´s obestridliga och djupa kunskaper om målgruppen och dess arbetsmarknadsförutsättningar.

Antonis Kassitas
Projektledare, Falu kommun

Falu kommun och Feen har sedan 2021 ett projektsamarbete kring arbetsförberedande insatser för målgrupper med nedsatt arbetsförmåga. I samarbetet agerar Feen som en guide för våra gemensamma klienter, med målsättningen egenförsörjning, samtidigt som de får möjligheten att identifiera och aktivt arbeta med problematiken i deras förmåga och kapacitet. Vi är nöjda med utförandet då vi kontinuerligt märker hur deras skräddarsydda upplägg stärker deltagarnas förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden.

Arne Holmström
Sektionschef, Arbetslivs- och socialförvaltningen, Falu kommun

Projektet "Jämställt Mikrostöd" hade svårt att nå ut med information till utrikesfödda. Efter att vi anlitat Feen nådde vi ut till närmare 450 personer som tog del av projektets utbud. Det resulterade i att projektet uppnådde sina resultat med råge.

Eva Marie Jelvéus
Projektledare, Länsstyrelsen Dalarna