Arbetsförberedande insatser

Kartläggning

Genom att kartlägga arbetsförutsättningar kan vi ge svar på vilka arbetsuppgifter den enskilde kan utföra i det ordinarie arbetet. Vi kartlägger arbetsförmågan avseende fysiska, psykiska och psykosociala funktioner.

Kartläggningen tar i normalfallet 6-8 veckor att genomföra och beställaren erhåller alltid en skriftlig rapport.

Arbetsförberedande insats 

Feens arbetssätt präglas av beprövad och mångårig erfarenhet inom social arbetsintegration av marginaliserade grupper i samhället. På Feen jobbar vi med att reducera fördomsbarriärer och lyfta människor som vi kommer i kontakt med.

Vår filosofi är att människor är unika och således har unika utmaningar. Därför menar vi att det inte finns ett allenarådande sätt att jobba med människor. Istället, jobbar vi efter en individualiserad process där vi skräddarsyr våra tjänster efter behovet, snarare än att slussa in samtliga deltagare genom en förutbestämd mall.

Med individen i fokus och med ett mål i sikte leder vi våra deltagare till en bättre tillvaro.