Feen AB

Vi arbetar med kompetensförsörjning och har stor erfarenhet av kulturkompetens- och inkluderingsfrågor. Genom utbildning, workshops och projektledning hjälper vi näringsliv och offentlig sektor att bli bättre på att tillvarata människors kompetens, och genom det skapa lönsammare organisationer.

Vi gör skillnad, på riktigt!

Jag heter Valbona Shala och är grundare och vd för Feen AB. I början av 1990-talet flydde jag från det forna Jugoslavien till Sverige. Jag tillbringade sex år som asylsökande och var bland annat gömd, innan jag 1998 fick uppehållstillstånd. Jag har mångårig erfarenhet av integration och arbetsmarknadsfrågor och är idag en framgångsrik företagare och entreprenör. Jag brinner för samhällsfrågor och min övertygelse är att jämställdhet och mångfald bidrar till ökad tillväxt, om vi tillvaratar människors kompetens på rätt sätt.

Kunder