Meny Stäng

Vi gör skillnad på riktigt!

Genom utbildning, arbetsförberedande insatser och breddad rekrytering hjälper vi näringsliv och offentlig sektor att bli bättre på att tillvarata människors kompetens, och genom det skapa lönsammare organisationer.

Våra tjänster:

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är, och kommer alltid vara, att göra skillnad. Utifrån våra kärnvärden så jobbar vi aktivt för att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling där också hela samhället får vara med. Detta är inte bara vårt driv utan också vår spetskompetens. Genom vår långa historia, både som organisation och som individer, så har vi lyckats bygga ett enormt icke-traditionellt nätverk och etablerat kanaler till ofta svårnådda målgrupper. Det framtida Sverige kommer behöva alla och denna mångfald är vad vi är bäst på. 

Vi har en mångårig och beprövad erfarenhet inom social arbetsintegration. Feen är dock mer än bara ett företag som jobbar med marginaliserade målgrupper. Vi är ett företag som är byggt av dessa målgrupper. I vår personalstyrka så återfinns en bred mängd olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter som reflekterar detta. Invandring och flyktingskap; psykisk ohälsa och NPF-diagnoser; sjukskrivning och arbetslöshet. Vi har levt det. Vi vet hur det är att vara "där" och vi vill stödja de som är "där" idag. Detta gör vi genom samarbeten och projekt med diverse organisationer, såväl privata som offentliga.

Den formella och icke-formella kompetens och kunskap vi besitter har också gjort att vi på Feen idag kan anta ett brett perspektiv och nå vitt skilda målgrupper: allt från spetsrekrytering till breddad rekrytering.