januari 19, 2021

ny kund, samarbete

StyrelseAkademien är Sveriges största nätverk och organisation för professionell styrelseutveckling. StyrelseAkademien Dalarna ansvarar för region Dalarna. FEEN arbetar med kompetensförsörjning och utveckling och har stor erfarenhet av kulturkompetens- och inkluderingsfrågor. Genom utbildning, föreläsningar, workshops och projektledning hjälper FEEN näringsliv och offentlig sektor i att bli bättre på att tillvarata människors kompetens, och genom det skapa lönsammare organisationer.

– Samarbetet är ett viktigt steg i att ta tillvara den potential som mångfald i styrelsearbete kan ge näringslivet i Dalarna. Med ökad mångfald kan företagens konkurrenskraft stärkas och vår region fortsätta utvecklas, säger Sture Ericsson, ordförande StyrelseAkademien Dalarna.

– Mångfald och mångfaldsfrågor blir allt viktigare i en snabbt föränderlig värld. Globalisering, internationalisering och digitalisering är några av de områden som kommer allt närmare vår vardag och ställer ofantligt stora krav på näringslivet och dess överlevnad. Här kan mångfalden vara en del av lösningen där olikheter bidrar till mer kreativa beslut och investeringar för företagen, som i sin tur leder till bättre lönsamhet, tillväxt och hållbar utveckling. Det har även forskningen påvisat. Vi på FEEN är oerhört stolta över detta samarbete, att vi tillsammans med StyrelseAkademien jobbar för ett bättre mångfaldsarbete i Dalarnas bolagsstyrelser, säger Valbona Shala, vd FEEN AB.