december 13, 2017


Utöver vår fiberverksamhet så har vi börjat med ett nytt affärsområde som växer otroligt fort, vilket förstås är glädjande! Affärsområde ”Consulting” fokuserar på arbetsmarknadsutredningar på makro -och mikronivå, kompletta sociala integrationsprojekt, utbildningskoncept inom diverse yrkesområden samt kompetens inom yrken med lägre inträdesbarriär, sk ”enkla jobb”.

Till Länsstyrelsen Dalarna kommer Feen att fungera som en länk mellan målgrupper som är aktuella för mikrostöd och myndigheten. Feen kommer också att medverka till att öka berörda handläggares kunskaper kring bemötande, kulturskillnader och behovet av målgruppsanpassning. Viktigt och kul!

Som en sidnotis vill vi på Feen bara nämna att vår Consulting-del är inom kort redo för nyrekrytering och vi kommer efter årsskiftet att leta efter kompetenta och drivna människor som är redo att bli en del av Feen och redo att tackla samhällsutmaningar och göra skillnad, på riktigt!