juli 12, 2017


På Feen är vi starkt övertygade om att företag behöver aktivt vara delaktiga och driva på en positiv samhällsutveckling för att kunna skapa förutsättningar för ett hyggligt samhälle som är möjliggörande för alla individer. Näringslivet sysselsätter omkring 3.4 miljoner människor (SCB 2016) och om vi för enkelhetens skull gör ett litet antagande om att alla jobbar åtta timmar (vi är förstås medvetna om att det varierar) så innebär det att vi i Sverige, förenklat uttryckt, spenderar 27,2 miljoner timmar dagligen (!) åt arbete i näringslivet. Det är glädjande att näringslivet spelar en stor roll i samhället men med det tillkommer även ett socialt ansvar. På Feen jobbar vi ständigt med att främja frågor som rör CSR och företagens ansvar i samhället samt hur man kan lyfta upp marginaliserade grupper i samhället ut till ett värdigt arbete.

Vi jobbar förstås inte bara med dessa frågor i våra verksamheter utan vi bedriver även föreläsning och utbildning i frågor som berör CSR, integration, jämställdhetsfrågor samt främjandet utav gröna näringar, inte sällan i kombination. Valbona Shala, Feens särskilda sakkunnig i frågorna och tillika VD hade allra senast ett föredrag för riksdagens arbetsmarknadsutskott om frågor som berör de gröna näringarna och integration. Spännande!