Meny Stäng

På inbjudan av Landsbygdsnätverket – Integrationsgruppen deltog Valbona Shala, Feen, vid två seminarier i Almedalen där hon bland annat pratade om nyanländas möjligheter att leva och bo på landsbygden. Valbona presenterade bland annat sin rapport ”Nyanlända kvinnor skapar sig jämställda liv på landsbygden” som handlar om möjligheter och utmaningar som finns kopplat till det.

Läs rapporten i sin helhet här.

Publicerad iSpännande uppdrag