“Med människor, för utveckling”

Ett Social Impact företag som gör skillnad, på riktigt.

Vårt mål är att stödja näringslivet och offentlig sektor med konkreta och beprövade handlingar inom mångfald, integration och arbetsmarknadsfrågor. Vår verksamhet:

  • Verksamhetsutveckling – Vi hjälper våra kunder i offentlig och privat sektor att bygga projekt för att skapa nya möjligheter på arbetsmarknaden
  • Utbildning till offentlig sektor och näringslivet i kulturkompetens
  • Mångfaldskonsult – Hur ska offentlig -och privat sektor hantera mångfald?
  • Inspirationsföreläsningar
  • Bemanning och rekrytering – Vi hjälper företag att hitta rätt kompetens bland personer som står utanför arbetsmarknaden