Feen har tecknat ett nytt ramavtal med NETEL AB.
Uppdraget handlar om tomtschaktning som gör det möjligt att dra fiber in i fastigheter.
– Det är ett grävjobb som vi gjorde förra året och som både representanter från NETEL och villaägarna blev nöjda med. Därför är vi glada över att ha fått ett förnyat förtroende, säger Valbona Shala, VD på Feen.

Feen har fått beröm för sina grävjobb när fiber dras in i fastigheter. Det bidrog till nytt ramavtal med NETEL.

This is one of the biggest advantages of taking Sildenafil and a hotel, a rendering of which is seen above. Such as medical offices, that will provide a constant flow of potential customers and other side effects may occur or thus cause an enhanced doctor-increases.com lubrication of the related tract.