Föreläsningar & Workshops

Få nya infallsvinklar och perspektiv!

Vi erbjuder föreläsningar och skräddarsyr workshops utifrån din organisations behov kopplat till integration och arbetsmarknad. Vi kombinerar modern forskning med erfarenheter av frågorna som levereras på ett sätt som ger ett varaktigt intryck.

Behöver ni bli bättre på att nå ut till vissa kundgrupper eller kanske få en djupare förståelse kring hur er egna personalgrupp blir effektivare? I denna tjänst utgår vi från teman kulturkompetens- och inkludering, integration och arbetsmarknad med dina utmaningar i fokus. 

Så säger våra deltagare

Våra workshops med Feen gav oss värdefulla diskussioner i personalgruppen kring våra egna normer och utmaningar. Vidare kom vi fram till konkreta idéer och uppslag till vad vi kan göra för att nå och attrahera utlandsfödda personer till oss. Genomförandet av Valbona och Janna var både professionellt och inspirerande.

Erika Hinz,
Ekonomichef, Dalarna Science Park

Kulturkompetens är en mycket relevant och viktig utbildning för de företag och privatpersoner som vill hålla sig ajour om hur dagens mångfaldsperspektiv speglar sig i ett modernt och inkluderande arbetsliv.

Patrick Magnusson
Utbildningsansvarig, Trafikverket

En fantastisk bra blandning av mycket erfarenhet, forskning, verkliga case och dilemman som vi fick diskutera.

Anna Wångmar
People and Culture Manager, IKEA Borlänge and IKEA Gävle

Exempel på tidigare genomförd workshop

DALARNA SCIENCE PARK ville attrahera fler personer med utländska bakgrund och lära sig mer om sina interna normer.


Dalarna Science Park är en aktör i Dalarna som stödjer utvecklingen av människor och företag med ambitioner. För att nå ut till fler målgrupper och hitta fler talanger (och behålla dessa!) tog de hjälp av oss på Feen.


Tillsammans diskuterade vi vilka utmaningar de i dagsläget upplever och vad de skulle behöva lära sig mer om för att bli ännu bättre på att nå och locka personer med utländsk bakgrund till Dalarna Science Park. Vi ordnade en tvådagars workshop där Feen och Dalarna Science Park skapade processer kring vilka normer som gör att vissa söker sig till verksamheten, och andra inte. Vi arbetade med föreläsningar i normer- och värderingssystem men också i praktisk integration med fokus på vanliga fallgropar när olika kulturer möts, samt vad man kan tänka på när man vill nå ut till utrikes födda personer som målgrupp.


Utöver workshops tog Feen även fram övningar som kan appliceras på verksamheten, där deltagarna fick fördjupa sig i sina utmaningar - men också i de lösningar som finns på dessa.