januari 19, 2021


Jag med haft glädjen att medverka vid Kopparstadens mångfaldsseminarium där jag bland annat har pratat om sysselsättning som en av de viktigaste nycklarna för att öka mångfalden och minska segregationen. Bland talarna fanns även den välkände SVT-journalisten Janne Josefsson, samt Susanna Karlevill (vd) och Annika Stålberg (förvaltningschef) från Kopparstaden AB.

Seminariet arrangerades av Kopparstaden AB som 2019 tilldelades Dalarnas mångfaldspris för sitt fantastiska arbete för att minska segregationen och stärka den sociala hållbarheten i bostadsområden.