februari 22, 2017


När Dalarnas landshövding Ylva Thörn bjöd in kvinnor i Dalarna med ”höga positioner” till residenset i Falun fick Valbona Shala, VD på Feen, en inbjudan.
Där var kvinnliga politiker och företrädare för viktiga funktioner och organisationer i länet.

– Jag var nog den ende entreprenören som var med. I övrigt kändes middagen inspirerande och gav samtidigt en tankeställare över att vi har en bit kvar i absolut jämställdhet, säger Valbona Shala.

Valbona Shala diskuterade jämställhet med landshövding Ylva Thörn. Längst till vänster: Gotlands Landshövding Cecilia Schelin Seidegård, som var gästföreläsare.

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"0328f":{"name":"Main Accent","parent":-1},"7f7c0":{"name":"Accent Darker","parent":"0328f","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"0328f":{"val":"rgba(106, 107, 108, 0)"},"7f7c0":{"val":"rgb(4, 26, 37)","hsl_parent_dependency":{"h":200,"l":0.08,"s":0.81}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"0328f":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"7f7c0":{"val":"rgb(4, 21, 39)","hsl_parent_dependency":{"h":210,"s":0.81,"l":0.08,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
nästa