Inlägg

Soliga nyheter från Feen – Fantastisk nyrekrytering!

Sedan maj 2018 har Feen fått förstärkning av Janna Sporre-Gyll, som arbetar med att utveckla en social innovation i företaget. En av hennes drivkrafter är att alla ska få möjlighet att nå sin fulla potential.

–       Skapar vi förutsättningar för det kommer både arbetsgivare och personer som nu står utanför arbetsmarknaden bli vinnare. För att lyckas behövs kunskap och kreativa lösningar.

Janna är uppvuxen i Leksand men har bott utomlands i flera år där hon har arbetat ideellt inom kultur och socialt arbete. Innan hon flyttade tillbaka till Dalarna bodde hon i Uppsala där hon studerat till personalvetare med en master i mångfaldsstudier, samt journalistik.

–       Nu ser jag framemot att skapa nya kontaktytor och samarbeten som får människor och verksamheter att växa, säger Janna.

 

 

Verksamheten breddas – Samarbeten med Länsstyrelsen Dalarna, Falu kommun, Almi samt Jordbruksverket

Utöver vår fiberverksamhet så har vi börjat med ett nytt affärsområde som växer otroligt fort, vilket förstås är glädjande! Affärsområde ”Consulting” fokuserar på arbetsmarknadsutredningar på makro -och mikronivå, kompletta sociala integrationsprojekt, utbildningskoncept inom diverse yrkesområden samt kompetens inom yrken med lägre inträdesbarriär, sk ”enkla jobb”.

Till Länsstyrelsen Dalarna kommer Feen att fungera som en länk mellan målgrupper som är aktuella för mikrostöd och myndigheten. Feen kommer också att medverka till att öka berörda handläggares kunskaper kring bemötande, kulturskillnader och behovet av målgruppsanpassning. Viktigt och kul!

Som en sidnotis vill vi på Feen bara nämna att vår Consulting-del är inom kort redo för nyrekrytering och vi kommer efter årsskiftet att leta efter kompetenta och drivna människor som är redo att bli en del av Feen och redo att tackla samhällsutmaningar och göra skillnad, på riktigt!