Nytt ramavtal för Feen

Ramavtal

Feen har fått beröm för sina grävjobb när fiber dras in i fastigheter. Det bidrog till nytt ramavtal med NETEL.

Feen har tecknat ett nytt ramavtal med NETEL AB.
Uppdraget handlar om tomtschaktning som gör det möjligt att dra fiber in i fastigheter.
– Det är ett grävjobb som vi gjorde förra året och som både representanter från NETEL och villaägarna blev nöjda med. Därför är vi glada över att ha fått ett förnyat förtroende, säger Valbona Shala, VD på Feen.