Lansering av Feens Kulturkompetens & Inkluderingsutbildning

Den 5 mars var en stor dag för oss på Feen! Vi hade äran att få presentera vår nya tjänst Kulturkompetens och inkluderingsutbildning. Vi vill rikta ett stort tack till alla som medverkade igår och firade vår stora dag.

Utbildningen riktar sig till arbetsgivare, personalvetare eller handläggare som vill få sin personal att må bra och sin verksamhet att växa. Företag och organisationer med ett aktivt mångfaldsarbete där olika individers kompetenser tas tillvara på är mer lönsamma, så varför inte bli proffs på det?

Exempel på frågeställningar vi tar upp och ger svar på under utbildningen:
* Hur skapar våra oskrivna regler hinder och möjligheter för oss och andra?
* Spelar födelselandet någon roll? Vad formar en människa och vilka kulturkrockar kan uppstå på jobbet?
* Hur kan flykt från krig påverka en människas möjligheter på arbetsmarknaden?
* På vilket sätt gynnar inkluderingsarbete min organisation?

Vill du veta mer om utbildningen kontakta oss på Feen så berättar vi mer om utbildningen och upplägget.

Läs mer om utbildningen här.