Entreprenad

Entreprenad är en stor del av FEEN:s verksamhet och vi bedriver främst entreprenad inom fibergrävning där vi har ramavtal med flera aktörer. Vi erbjuder även fibergrävning direkt till privatpersoner.

Vi erbjuder:

  • Fastighetsprojektering FTTH (Fiber to the home) – Inkluderar avtal och överenskommelser med kund som ligger till grund för produktionsplanering
  • Dokumentation av hela processen
  • Schaktning – Primärt med kedjegrävare som är mycket skonsam mot grönytor och lämnar minimal åverkan. Här finns stor möjlighet för enskilda kunder att välja metod.
  • Förläggning av kanalisation
  • Kvalitetssäkringar

Sedan 2016 har vi anslutit över 2000 nöjda kunder till olika stadsnät och byanät runt om i landet!

Våra samarbetspartners är: