Inlägg av Valbona Shala

Feen:s medverkan i Almedalen

På inbjudan av Landsbygdsnätverket – Integrationsgruppen deltog Valbona Shala, Feen, vid två seminarier i Almedalen där hon bland annat pratade om nyanländas möjligheter att leva och bo på landsbygden. Valbona presenterade bland annat sin rapport ”Nyanlända kvinnor skapar sig jämställda liv på landsbygden” som handlar om möjligheter och utmaningar som finns kopplat till det. Läs […]

Soliga nyheter från Feen – Fantastisk nyrekrytering!

Sedan maj 2018 har Feen fått förstärkning av Janna Sporre-Gyll, som arbetar med att utveckla en social innovation i företaget. En av hennes drivkrafter är att alla ska få möjlighet att nå sin fulla potential. –       Skapar vi förutsättningar för det kommer både arbetsgivare och personer som nu står utanför arbetsmarknaden bli vinnare. För att […]

Äntligen nalkas vår – Fiberverksamheten rivstartar

Efter en riktig vargavinter har snön töat bort och tjälen har äntligen släppt och det innebär att Feen kickar igång alla maskiner på högsta växel och påbörjar fibergrävningarna. Närmast på agendan är fiberinstallationer och kundprojekteringar i Östra Gustafs i samarbete med vår goda samarbetspartner Tuna Fiberteknik, åt Fiberföreringen i Gustafs. På Feen tycker vi att fiber […]

Verksamheten breddas – Samarbeten med Länsstyrelsen Dalarna, Falu kommun, Almi samt Jordbruksverket

Utöver vår fiberverksamhet så har vi börjat med ett nytt affärsområde som växer otroligt fort, vilket förstås är glädjande! Affärsområde ”Consulting” fokuserar på arbetsmarknadsutredningar på makro -och mikronivå, kompletta sociala integrationsprojekt, utbildningskoncept inom diverse yrkesområden samt kompetens inom yrken med lägre inträdesbarriär, sk ”enkla jobb”. Till Länsstyrelsen Dalarna kommer Feen att fungera som en länk […]

Statistik

Statistik är ett ämne som sällan är roligt… Om det nu inte handlar om oss förstås, för då är det riktigt roligt. Vår verksamhet startade 2016 och vi har sedan idag varit verksamma i drygt 1.5 år. Nedan sammanfattas vårt arbete med fiber i lite roliga siffror och perspektiv. Vi har varit med och anslutit […]

Samarbete med Tuna Fiberteknik

Vi på Feen är glada att kunna presentera ett samarbete med Tuna Fiberteknik, ett företag som har stor branschexpertis och som varit med i branschen länge. På Tuna Fiberteknik inser man hur viktigt det är att stärka människor och ge dem en chans på arbetsmarknaden och det tycker vi på Feen är strålande. Vi utför […]

Socialt ansvar i näringslivet

På Feen är vi starkt övertygade om att företag behöver aktivt vara delaktiga och driva på en positiv samhällsutveckling för att kunna skapa förutsättningar för ett hyggligt samhälle som är möjliggörande för alla individer. Näringslivet sysselsätter omkring 3.4 miljoner människor (SCB 2016) och om vi för enkelhetens skull gör ett litet antagande om att alla […]

Trädröjning åt Dalafrakt

”Do you löv me?” undrade björken. Näver, svarade Feens kompetenta skogsvårdsarbetare och satte därmed stopp för björkens försök att smickra till sig ett längre liv. Feen har inlett ett samarbete om trädröjning samt trädfällning med Dalafrakt i centrala Borlänge. Arbetet är ett förprojekt där Feen tar de inledande stegen med röjning för att sedan bana […]