Socialt ansvar i näringslivet

På Feen är vi starkt övertygade om att företag behöver aktivt vara delaktiga och driva på en positiv samhällsutveckling för att kunna skapa förutsättningar för ett hyggligt samhälle som är möjliggörande för alla individer. Näringslivet sysselsätter omkring 3.4 miljoner människor (SCB 2016) och om vi för enkelhetens skull gör ett litet antagande om att alla jobbar åtta timmar (vi är förstås medvetna om att det varierar) så innebär det att vi i Sverige, förenklat uttryckt, spenderar 27,2 miljoner timmar dagligen (!) åt arbete i näringslivet. Det är glädjande att näringslivet spelar en stor roll i samhället men med det tillkommer även ett socialt ansvar. På Feen jobbar vi ständigt med att främja frågor som rör CSR och företagens ansvar i samhället samt hur man kan lyfta upp marginaliserade grupper i samhället ut till ett värdigt arbete.

Vi jobbar förstås inte bara med dessa frågor i våra verksamheter utan vi bedriver även föreläsning och utbildning i frågor som berör CSR, integration, jämställdhetsfrågor samt främjandet utav gröna näringar, inte sällan i kombination. Valbona Shala, Feens särskilda sakkunnig i frågorna och tillika VD hade allra senast ett föredrag för riksdagens arbetsmarknadsutskott om frågor som berör de gröna näringarna och integration. Spännande!

Ett övertygande föredrag framfört utav Valbona Shala

 

 

Trädröjning åt Dalafrakt

”Do you löv me?” undrade björken. Näver, svarade Feens kompetenta skogsvårdsarbetare och satte därmed stopp för björkens försök att smickra till sig ett längre liv. Feen har inlett ett samarbete om trädröjning samt trädfällning med Dalafrakt i centrala Borlänge. Arbetet är ett förprojekt där Feen tar de inledande stegen med röjning för att sedan bana väg för en ny förskola och göra plats för anläggning av en ny väg. Vi tycker det är väldigt spännande att nu kunna erbjuda trädfällning/röjning och dessutom få vara med och bidra till Borlänges expansion med hemmahörande medarbetare, något som är väldigt viktigt för Feen.

Fina och ståtliga träd. Vi hoppas att de hittar ett hem som de kan förgylla med sin närvaro.

På Feen är vi vana med att undanröja hinder.

Utökar verksamheten – Samarbete med Bredbandsbolaget, Servanet samt Netel

Vi har nu nöjet att meddela att sedan en månad tillbaka har vi utökat verksamheten och är nu även verksamma i Sundsvall där vi har fördjupat vårt samarbete med Netel AB. Arbetet är ett flera månader stort åtagande där Feen har haft äran att, i samarbete med Bredbandsbolaget, Servanet samt Netel, fibrera stora delar av Sundsvall kommun med omnejd. Vi på Feen är förstås väldigt glada för det förtroendet och ser framemot ett fördjupat samarbete.